ЦСРИ Перник

 

Как премина обучението за родители?

Дата: 24.11.2014


Как премина обучението за родители?На 22 ноември 2014 г., събота, във времето от 10:00 ч. до 16:00 ч. в учебната зала на ЦСРИ - Перник беше проведено безплатно обучение, насочено за родители на потребители на услугата.

За обучител беше поканена Милена Манова, психолог и психотерапевт с дългогодишен опит в работата с деца и семейства.

Бяха разгледани въпроси, свързани с общуването родители-деца и бяха представени начини на справяне с предизвикателства при възпитанието на децата. Малка част от обсъжданите теми са както следва:

  • четирите елемента на позитивното отношение (взаимно уважение, отделяне на време за съвместно извършване на приятни неща, насърчаване на детето, изразяване на обич);
  • какво можем да направим, ако съветите ни към детето не помагат;
  • важността да признаваме и да уважаваме чувствата на децата;
  • алтернативи на наказанията;
  • видове родители;
  • неща, които трябва да престанем да правим като родители;
  • видове родителски поведения - обезсърчаващи поведения и насърчаващи поведения;
  • що е то специален език на окуражаването.

Обучението беше организирано интерактивно и освен лекционна част, то включваше и работа по групи, както и игрови упражнения, които дадоха възможност на присъстващите да обменят опит и да споделят мисли и въпроси, а също и да влязат в различни роли (роли на послушно и непослушно дете и роли на родител на послушно и на непослушно дете).

Всички присъстващи (обучител, екип на ЦСРИ - Перник и родители) се обединиха около факта, че разглежданата тема остава отворена и занапред и че всъщност всички се учим в движение.

В обучението се включиха 17 участници и при подаване на обратна връзка в края на инициативата, заедно с някои препоръки и предложения, присъстващите споделиха желанието си да участват и в друга подобна инициатива.


 

Обучение за родители с външен обучител Милена Манова

Дата: 17.11.2014


Обучение за родители с външен обучител Милена МановаУважаеми родители,

Екипът на ЦСРИ - Перник се старае да развива различни полезни и ефективни инициативи.

В тази връзка, както знаете още от проведената през м. септември 2014 г. родителска среща, на 22 ноември 2014 г., събота, от 10:00 ч. до 16:00 ч. в учебната зала на Центъра ще се проведе обучение, водено от външен специалист, насочено към общуването родители-деца и начините на справяне с различни предизвикателства при възпитанието на децата.

Присъстващите ще имат възможност да поставят въпроси, които ги интересуват, свързани с важната и сложна тема "Възпитание на деца".

Консултант ще бъде Милена Манова, психолог и позитивен психотерапевт.

Участието в обучението е безплатно и доброволно.

Онези от Вас, които проявяват интерес, могат да се обърнат към екипа на ЦСРИ - Перник и да запишат заявката си за участие.

При запълване броя на участниците от едно семейство ще има възможност да участва само по един представител, а с предимство ще бъдат желаещите, които са се записали по-рано.

Ще се радваме инициативата да постави началото на нов начин за общуване и подкрепа между специалисти и родители, както и между родители помежду им, които не са имали възможност да се срещнат, но имат какво да споделят, за да си бъдат взаимно полезни.
 

Ден на отворените врати на специалните педагози, специалиста социални дейности и кинезитерапевта

Дата: 14.10.2014


Ден на отворените врати на специалните педагози, специалиста социални дейности и кинезитерапевтаУважаеми родители,

ЦСРИ - Перник организира ден на отворените врати на специалните педагози, специалиста социални дейности и кинезитерапевта, който ще се проведе на 22 октомври 2014 г., сряда, във времето между 10:00 ч. и 11:00 ч., както и между 14:00 ч. и 15:00 ч.
Посетителите ще имат възможност да се запознаят с моменти от дейността на специалните педагози, специалиста социални дейности и кинезитерапевта от екипа на Центъра, с дидактичните и рехабилитационните материали и с начините, по които могат да се използват те по време на занимание, както и да поставят въпроси, които ги интересуват.

Заповядайте!